Kurumsal

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz ve Kalite Politikalarımız

MİSYON
     Alanında deneyimli personelimiz ile tıpta yenilikleri takip ederek hastalarımıza zamanında, sürdürülebilir, şeffaf, kaliteli, sonuç odaklı, multidisipliner rehabilitasyon anlayışı ile nitelikli sağlık hizmeti sunmak.
     Hastalarımızın günlük fiziksel aktivitelerini arttırmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve yetkin eğitimci kadromuz ile sağlık hizmetine katkı sağlayacak uzman hekimler yetiştirecek toplum sağlığına katkıda bulunmak.

VİZYON
     
Ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi sağlık hizmetini sunan, alanında öncü ve tercih edilen lider bir eğitim ve araştırma hastanesi olmak. 

DEĞERLERİMİZ
- Bilimsel veriler ve gelişmeler çerçevesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
- Güncel sağlık politikalarına uyum sağlamak
- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak.
- Adil ve hakkaniyetli hizmet sunmak.
- Tıbbi etik kurallarına bağlı olmak.
- Hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmak.
- Multidisipliner rehabilitasyon anlayışı doğrultusunda ekip ruhu, iş birliği ve paylaşım içinde olmak.
- Şeffaflık anlayışı temelinde güvenilir bir sağlık kuruluşu olmak.
- Sürekli eğitim ve gelişme sağlamak.

Kalite Politikası
- Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda, şeffaf, iletişime ve paylaşıma açık, yönetim anlayışı ile "hür türlü nedenle ortaya çıkan bozukluk, yetersizlik ve engelliliğin tedavi ve rehabilitasyonunu" multidisipliner rehabilitasyon yaklaşımı ile sağlamak.
- Hasta haklarına saygılı hizmet anlayışı doğrultusunda; hasta memnuniyetini etik kurallara uygun olarak en üst seviyeye çıkartmak.
- Hastalarımıza sağlık hizmeti sunumunda kaynakları verimli kullanmak.
- Hizmet kalitemizin belirleyicisi olan personelimizin; kalite yönetim sistemi şartlarını doğrultusunda sürekli iyileşme ile çalışmalara aktif olarak katılımını sağlamak ve kalite kültürünü sağlamak.
- Personelimize güvenli çalışma ortamı sağlamak.
- Donanımlı ve nitelikli uzman hekim ve  sağlık personeline sahip olmak için hizmet içi eğitimleri sürekli kılacak ortamı sağlamak.
- Etik kurallar çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapmak ve uzmanlık eğitimi vermek.
- Personelimize sosyal olanaklar sunarak takım ruhunu geliştirmek, çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak.
- Tedarikçilerimizle karşılıklı iş birliği ve güven içinde çalışmak.

04 Haziran 2024