Bölümlerimiz

Hasta Hakları

    Hastanemizde, Sağlık Bakanlığının emri ile 2004 yılında "Hasta Hakları Birimi" kurulmuş olup halen yasal çerçevede çalışmalarına devam etrmektedir. Amacımız, Hastanemizde yaşanan hasta hakları ihlalleri ile bunlara bağlı ortaya çıkan sorunların önlenmesi; sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması; hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesidir. Birimimizde, Hasta Hakları Kurul Başkanı olarak Başhekim Yardımcısı, Hasta Hakları Birim Sorumlusu (fakülte mezunu sağlık personeli) ve Hasta Hakları Birim Memuru (fakülte mezunu sağlık personeli) görev yapmaktadır. Ayrıca hasta hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları inceleyen ve sonuçlandıran; hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yapan 7 üyeli "Hastane Hasta Hakları Kurulu" mevcuttur. Üyelerimiz, üç kişi hastane içinden, üç kişi de hastane dışından olmak üzere altı kişi sürekli görev yapar. Yazılı başvuru olduğunda ise, şikayete maruz kalan personelin sorumlusu geçici üye olarak toplantıya katılır. Kurul kararlarını, oy çokluğuyla ve gizli oylama ile almaktadır. Başvurular bizzat birimimize gelerek veya Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Web Sitesi üzerinden "Hasta Hakları Başvurusu Bildirim Formu" ile yapılabilmektedir.

    Herhangi bir hak ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız, öneri, istek ve teşekkürlerinizi iletmek istiyorsanız Hastanemizde bulunan Hasta Hakları Birimimimize başvurabilirsiniz. Hasta Hakları Birimi, ilk görüşmeyi yapar; hastanemizin mevcut imkanları, personelin çalışma koşulları, yasal çerçevede hastanın ve personelin hakları konularında kısa bilgiler verilir. Gerekli yönlendirmeler yapılır ve sorunlar yerinde çözülmeye çalışılır. Eğer başvuru sahibinin sorunu çözülemiyorsa ve de dilekçe vermek istiyorsa "Başvuru Formu" doldurulur.


İşleyiş:
* Hastanın görüş ve şikayeti aynı gün alınır ve başvuru formu doldurtulur.
* Başvurular yerinde çözülürse "yerinde çözülen sorunlar defterine" kaydedilir.
* Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün bilgilendirilir.
* Şikayete maruz kalan hastane çalışanından 1 gün içinde bilgi istenir. Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 2 gün içinde cevaplandırmak zorundadır.
* Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da bilgi istenir (2 gün içinde ).
* Alınan tüm bilgiler ve belgeler hastane hasta hakları kuruluna dosya oluşturularak görüşülür.
* Kurul haftada bir toplanarak (kurulun kendisinin belirleyeceği gün ve saat) dosyaları değerlendirir ve oy çokluğu ile karar verilir.
* Hasta hakları birimi raporları arşivler.
* Şikayetten sonra en geç 15 iş günü içinde toplantı yapılarak sonuçtan taraflar haberdar edilir.
 
Hastaya:
* Çalışmalar hakkında hastaya bilgi verilir.
* Bu aşamadan sonra yapması gerekenler konusunda bilgi verilir.
* Hastanın sonraki süreci takip etmesini kolaylaştırıcı olması için irtibat veya kayıt numarası verilir.
* Kararın sonucu idari ve adli takip açısından hastane idaresine yazılı olarak bildirilir.
* Tüm bunlar şifahi bilgi verilmesinin yanında resmi evrakla da hasta veya yakınına bilgi verilir. 

Personele :
* Kurulun kararı ilgili personele yazılı olarak bildirilir.
* Kurul ilgili personeli kusurlu bulmuş ise dosya gerekli idari ve adli takibat için Başhekimliğe üst yazı ile iletilir.
* İdare, 657 sayılı kanuna göre gerekli idari ve adli takibi yapar.

    HASTA HAKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI, 1998 YILINDA ÇIKARILAN "HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ" VE DE 2005 YILINDA SON HALİYLE YAYIMLANAN "HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİNE" UYGUN OLARAK SÜRDÜRMEKTEYİZ.

    HASTA HAKLARI KONUSUNDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İSTİYORSANIZ İLGİLİ YÖNETMELİK VE YÖNERGEYİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ .
UNUTMAYALIM Kİ, EN ÖNEMLİ HUSUS "İNSANA SAYGI DUYABİLMEKTİR..." 
ALTIN KURAL...HEM HASTA HEM DE ÇALIŞAN İÇİN: " KENDİMİZE YAPILMASINI İSTEMEDİĞİMİZ BİRŞEYİ BAŞKALARINA YAPMAYALIM" 
SAĞLIKLI GÜNLER DİLEKLERİMİZLE... 
                                                                               

21 Şubat 2024