Bölümlerimiz

FTR Üniteleri

  • Masaj Ünitesi
  • Acil Ünitesi
  • Lenfödem Rehabilitasyon Ünitesi
  • Ürodinami Ünitesi
  • Pediyatrik Rehabilitasyon Ünitesi
  • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
  • Üst Ekstremite ve El Rehabilitasyonu
  • Robotik Yürüme

21 Şubat 2024