Dergi Kulübü Danışman Eğitim Görevlisi
27 Aralık 2017

Dergi Kulübü
Asistan eğitim programında önemli bir yeri olan Dergi Kulübü her hafta Perşembe günleri saat 08.30-09.30- arasında gerçekleştirilir.

Dergi Kulübünün Amaçları:
Asistanların FTR branşı ilgili dergileri tanıması ve takip etmesi 
Asistanlara FTR literatürlerini akademik ve metodolojik açılardan eleştirisel değerlendirebilme fırsatını sağlamak 
Asistanların FTR alanındaki bilgilerini arttırmak ve bu bilgilerin paylaşılmasını teşvik etmek 
Araştırma bulgularının hasta bakımında uygulanması fırsatını sağlamak 
Asistanların araştırmalara ilgi duymalarını sağlamak, araştırma planlaması konusunda tecrübe sahibi yapmak 
Asistanlara FTR alanında yaşam boyu sürekli eğitim alışkanlığı (literatür takibi) kazandırmak 
Etkin öğretim ve sunum tekniklerini geliştirmek 

Dergi Kulübü Standartları:
Eğitim döneminde her toplantıda iki asistan, iki ayrı makale sunar; yaz döneminde tatil dönemi dışında her hafta bir asistan bir makale ile dergi kulübüne devam edilir 
Dergi kulübü için makale seçiminde asistanlar o ay için belirlenen eğitim görevlisi/görevlileri ve/veya sorumlu başasistana danışır. 
Sunumda hazır bulunan asistanların ve tüm katılımcıların makaleyi tartışmaya katkıda bulunması beklenmektedir. 

Sunum 
Makale başlığı, yazarlar, kurumları ve Dergiye ilişkin bilgiler 
Sunumun öğrenim amaçları 
Araştırmanın amacı/hipotez/ortaya konan soru 
Araştırmanın dizaynı 
Bulgular 
Bulguların uygulamalarımıza katkısı 
Araştırmanın güçlü ve zayıf yönleri, cevaplanmayan sorular 
Bu konudaki bilgileri klinikte nasıl kullanabiliriz? Biz bu konuda nasıl araştırma yapabiliriz? bölümlerini kapsar.

Programa Ulaşmak İçin Tıklayınız....